Budapesti magánegészségügyi intézmények pénzügyi teljesítménye 2013-2016

A Planslab Kft. külső megkeresés alapján 2017 év végén iparági szereplőkkel egyeztetve megvizsgálta a budapesti magánegészségügyi piac helyzetét, valamint múltbeli alakulását. A kutatás módszertanát, valamint eredményeinek rövid összefoglalását az alábbiakban foglaltuk össze.

A budapesti magánegészségügyi piac meghatározása során azokat az intézményeket vettük elsősorban figyelembe, amelyek budapesti intézmények, 2016-ban 300 millió Ft feletti forgalmat bonyolítottak, valamint árbevételük maximum 50%-át finanszírozta csak a NEAK. Az elmúlt négy lezárt üzleti évet vizsgáltuk (2013 és 2016 között), illetve a cégcsoportok esetében nem az összes kapcsolt vállalkozást tüntettük fel, csak azok releváns szereplőit. Itt azt feltételeztük, hogy adott cégcsoporton belül a kilistázott cégek között minimális értékben, vagy egyáltalán nem történik tranzakció, így a konszolidálást az adott cégek árbevétel és eredmény kategóriáinak összeadásával végeztük el. Összeolvadás vagy felvásárlás esetén, ha a tranzakció az év első felében történt, akkor a tranzakció évétől kezdve konszolidáltuk a cégeket, ha azonban az év második felében, akkor a következő évtől. Az ezt megelőző években külön piaci szereplőként tekintettünk rájuk.

A következő intézmények adatai kerültek felhasználásra:

*2013-ban alakult intézmény

**2013 és 2016 között cégfelvásárlás történt

A listán megjelenő vállalatok pénzügyi adatainak elemzése során az alábbi megállapításokra jutottunk:

  • Az 5 legnagyobb cégcsoport a piac több mint 70%-át jelentette 2016-ban.

  • Az összárbevétel mindössze 0,76%-át finanszírozta csak a NEAK (hivatalosan közzétett folyósítás alapján) 2016-ban. Ez az arány évente átlagosan 0,2 százalékponttal csökkent 2013-hoz képest.

  • A piac mérete évente átlagosan 18,94%-kal nőtt (CAGR).

  • Az anyag- és személyi jellegű ráfordítások együttesen évente átlagosan 18,63%-kal nőttek.

  • Az átlagos EBITDA margin 12,22% volt.

A fontosabb, eredményt befolyásoló tényezőket aggregáltan az alábbi ábrán foglaltuk össze:

Ezt követően kibővítettük a piac értelmezését, és megvizsgáltuk azon cégek forgalmát is, amelyek 2016-ban bár többségében NEAK által finanszírozott intézmények voltak, magán forgalmuk is meghatározó lehet. Az alábbi listát állítottuk össze ezen intézmények köréből:

*Az elmúlt 3 évben 50% felett volt az arány, 2016-ra csökkent ez alá

**Közvetve jóval nagyobb, akár több mint 90%-os OEP arány (saját becslés)

3 intézmény esetében szükséges volt jeleznünk, hogy az adott intézmény közvetlen NEAK térítése bár kiszámolható a közzétett statisztikákból, más intézményekkel való együttműködéseken keresztül közvetett módon feltételezhetően ennél jóval magasabb NEAK-tól származó bevételre tesznek szert. A közvetlen térítési adatok alkalmazása mellett a magánköltések mértékére az alábbiakat kapjuk 2013 és 2016 között:

Az új céglista elemzése kapcsán a következőkre jutottunk:

  • Ezen intézmények közvetlen OEP árbevétele évente átlagosan 8,48%-kal, míg a magánköltésekből származó bevétele 5,71%-kal növekedett.

  • Az EBITDA margin 15,62%-ról 18,02%-ra emelkedett.

Ha az utóbb kiválasztott, NEAK által finanszírozott intézmények magán árbevételével és működési paramétereivel kiegészítjük a korábban definiált piac adatait, akkor a következőkre jutunk:

Megállapítható, hogy 2013 és 2016 között:

  • A teljes árbevétel évente átlagosan 11,6%-kal nőtt (CAGR).

  • Az EBITDA margin átlagosan 14,05% volt.

  • Az anyag- és személyi jellegű ráfordítások együttesen évente átlagosan 12,79%-kal emelkedtek.